HOME > 자료실 > 본선경연보기  
제목 제 11회 무용 일반부 조회 654
이름 관리자 작성일 2010.08.27
첨부파일

 

대상  이은하

http://www.koreamusic.org/InfoVideo/VideoBoardDetail_A.aspx?P_ROW=10&P_PAGENO=1&P_SEARCHFLAG=1&P_SEARCHVALUE=%ec%9d%b4%ec%9d%80%ed%95%98&P_SECTIONCODE=103050501&P_VIDEOBOARDMASTER_ID=11111111111111111&P_LANGUAGE=1&P_MENUCODE=103050501&P_VIDEOBOARD_ID=VB000090000000335

 

최우수상 심성희

http://www.koreamusic.org/InfoVideo/VideoBoardDetail_A.aspx?P_ROW=10&P_PAGENO=1&P_SEARCHFLAG=1&P_SEARCHVALUE=%ec%8b%ac%ec%84%b1%ed%9d%ac&P_SECTIONCODE=103050501&P_VIDEOBOARDMASTER_ID=11111111111111111&P_LANGUAGE=1&P_MENUCODE=103050501&P_VIDEOBOARD_ID=VB000090000000338

 

우수상 이정옥

http://www.koreamusic.org/InfoVideo/VideoBoardDetail_A.aspx?P_ROW=10&P_PAGENO=1&P_SEARCHFLAG=1&P_SEARCHVALUE=%ec%9d%b4%ec%a0%95%ec%98%a5&P_SECTIONCODE=103050501&P_VIDEOBOARDMASTER_ID=11111111111111111&P_LANGUAGE=1&P_MENUCODE=103050501&P_VIDEOBOARD_ID=VB000090000000337

다음글 제 11회 무용 고등부
이전글 제 11회 기악 초등부